Tel: 021-54390397 / 29323627 | 08557205000

Voice gateway mempunyai 3 fungsi yaitu:
1. Mengubah SIP Trunk menjadi line analog untuk dihubungkan dengan PBX yang masih menggunakan line analog
2. Mengubah sejumlah SIP extension menjadi extension analog
3. Menghantarkan line analog (extension analog atau line analog) dari satu lokasi ke lokasi lain yang mempunyai jalur LAN atau WAN

Voice gateway 4 port FXS / FXO